Sosyoloji Başlangıç Okumaları (New)

Infonomics How to Monetize Manage and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage aHnology readingsre really outdated though. " LOBAL TRENDLERIN TOPLUMSAL YAşAMıMıZA ETKILERINI "Lobal trendlerin toplumsal yaşamımıza etkilerini kendine özgü bakış çısıyla irdeliyor yirmi bir temel başlıktan oluşan sosyoloji başlangıç bir temel başlıktan oluşan Sosyoloji Başlangıç Okumaları sosyolojik düşünce üzerine bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir kaynak ,


Anthony Giddens ✓ 3 read

,

This reader covers broad range of topics. Sosyoloji insanın yaşamıyla ilgilenen geniş kapsamlı bir ALANDıR İNSANLAR BAşKALARıYLA TOPLUMSAL BAğLARı OLMADAN İnsanlar başkalarıyla toplumsal bağları olmadan olarak gelişemez ya da yetişkin olarak varlıklarını sürdüremezler Bu nedenle tüm insanlar bir topluma ittir ve toplum insanın var olabilmesini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *