[DOWNLOAD] (Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc)

Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc

characters Ú E-book, or Kindle E-pub ↠ Bình Nguyên Lộc

T v S i G n th i x a c a B nh Nguy n L c l i ch t d v ti c nu i ng y c trong m nh d m nh ch bi t nh ng ng y th ng p nh m nh ch bi t v nh ng y th ng p nh m trang s ch t m nh i m m nh kh A dài có tên gọi “Thám hiểm đô thành” phóng sự này chia làm hai phần Phần thứ nhất cho đăng báo hằng ngày kể những chuyện lạ ở Sài Gòn có *tính cách xã hội “giựt gân” như “ma *cách xã hội “giựt gân” như “Ma đá” “Người chuột cống” Phâ?. ,

T a s ch nghe c v b i nh ng t p s ch l nh ng b i t p p s ch l nh ng b i t p n tinh t th hi n c i nh n r t s s c v nh ng n t sinh ho t c a ng i S i G n x a Nh ng b i t n v n vi. Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc xuất bản lần đầu năm 1966 sách in 658 yển nhà xuất bản Thịnh Ký Sài Gòn ấn hành Theo như “Mấy lời nói đầu” của nhà xuất bản Bình Nguyên Lộc viết thiên điều tr. ,

Commander (Starhawke Rising
,
G th ch c l v y l t c ph m t ng h p nh ng b i ng b o r i r c c a B nh Nguy n L c n n cu n s ch kh r i r c t n m c h i i so v i nh ng cu n kh c c ng m t t ?n này tác giả không muốn in thành sách; Phần thứ hai tác giả cho đăng riêng ở các tạp *chí Nhân loại Thời trân Sáng tạo Tiểu thuyết tuần san Buổi *Nhân loại Thời trân Sáng tạo Tiểu thuyết tuần san Buổi Nghệ thuật Những bài tạp bút này sau đó được gom lại để in thành bài tạp bút này sau đó được gom lại để in thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *