E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić

Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS

Novu knjigu Lane Basta i Mlije ni zubi tvori dvanaest pri ija glavna tema predstavlja djetinjstvoProtagonisti Laninih pri Of Fire and Stars: Audrey Coulthurst (Of Fire and Stars, 1) a su djeca i njihovo postojanje na nivou porodice kom iluka kolskog dvori ta ili uliceTeret ivota odraslih nemilosrdno naba en na dje ija nejaka le koji im izaziva prvo zbunjenost zatim tugu naposljetku traumu jako dobro je prikazan sada ve prepoznatljivim utorkinim pristupa nim deskriptivnim jezikom zbog ega se lako zateknemo u sku enim stanovima disfunkcionalnih porodica u sobama ispunjenim obezglavljenim lutkama strahom od no nih posjeta Zubi vile i glavama tih mladih bi koja misle da su kriva za pona ANJE ODRASLIH LJUDI IZ NJIHOVE NAJBLI E OKOLINEKAKO I odraslih ljudi iz njihove najbli e okolineKako i pona nje odraslih uti e na djecu i njihove kasnije obrasce pona Moros Price anja koliko usamljenosti donosi roditeljska grubost nerealna o ekivanja i odbacivanje samo su dio ovih pri iz kojih mo emo naslutiti njihovu dalju sudbinu na putu ka svijetu odraslihZatvorenost pri Calendario liturgico 2021 anje o osjenjima kao nomalija grubost i manjak empatije stvari zapisane u "genetskom kodu odraslih u ovim pri ma svojstvenim podneblju brdovitog Balkana kao najzna "kodu odraslih u ovim pri กับดักอสูร Love Trap Lycan ama svojstvenim podneblju brdovitog Balkana kao najzna uspomene iz djetinjstva Laninih likova ipak nisu prodrle u njihovo odraslo doba o kojem iz pri ni ta i ne saznajemo ostavljaju i nas sa od krinutim vratima iza kojih se vidi svjetlost tra L'invenzione del fotografico Storia e idee della fotografia dell'Ottocento ak optimizma da se ipak taj lanac traume mo e prekinuti i da e ostaviti samo onoliko tragova koliko je dovoljno da se u budu nosti ne ponovePS Ocjenjuju i svaku pri u zasebno prosje na ocjena ove zbirke je 33li u cjelini gledano od mene ipak 4 zvjezdice Traume iz detinjstva kolektivne i pojedina ne teret koji nosimo sa sobom bauci sa kojima se svi borimo Svaka pri mi je fantasti na ne bih mogla da odaberem Najbolju Na Kraju Sam Na kraju sam zatvorila knjigu nastavila da sedim i utimU kratkim pri ma su mi se Lanin stil pisanja metafore i skrivena zna enja svideli mnogo vi e nego u njenom romanu Nova knjiga Lane Basta i ovako na osnovu prvog utiska gotovo neposredno nakon zavr etka itanja pri Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'arte Ediz gialla Per le Scuole superiori Con espansione online 4 a definitivno ide u red zanimljivijih i boljih knjiga koje sam itala ove godine Zbirka Mlije ni zubi ve svojim naslovom nagovje tava glavne teme kojih e seutorka dota i sve to ima veze sa sferom dje jeg i periodom djetinjstva La pratica della consapevolezza In parole semplici ali daleko od toga da je rije o nekom o ekivanom klas. Nova knjiga priča Lane Bastašić ulazi u područja bizarnog neobičnog čudnog i gotovo strašnog Taj registar je dosta širokli ujedinjava ga jedan mučni turobni sumorni osjećaj svijeta Svijet junaka Lanine knjige čine djeca i odrasli to je svemir porodičnog života; svakodnevnica u kojoj su nam predočene mukotrpne scene odrastanja Mada se ovdje više radi o neodrastanju odnosno zarobljenošću u teškim traumama djetinjstva ili tinejdžerskog doba Likovi Lane Bastašić nemaju priliku da se formiraju i razviju kao 'normalne osobe nekog običnog građanskog društva Neki od njih su pravi monstrumi lišeni emocija ili emotivno sakati tako da knjiga Mliječ. I nom predstavljanju djetinjstva kao perioda sre e nevinosti i naj istije mogu e ljubavi Ne ovo djetinjstvo ba kao i mlije ni zubi donosi sa sobom i nepovratne i krvave gubitke doslovno li i u naj irem mogu em smislu Sjajan koncept stilski i jezi ki veoma sre ene i promi ljene pri e lijepo se nadovezuju i uvezuju u jednu cjelinu podjednako i jednostavne i duboke "I Kompleksne U Ivala Sam Brutalno Bez Zadr Ke I "kompleksne U ivala sam Brutalno bez zadr ke i od ZecaNaravno kao i sa svakom zbirkom nisu Sve Pri E Istog pri e istog ovo sad ve i vrapci na grani znaju ponavljamo se svi s ovim i neke mi nisu ba poentirale li dopalo mi se ovo to sam pro itala koliko je to mogu e imaju i u vidu ton zbirke Malo su mi smetali vremenski skokovi ili je makar njih bilo u mojoj glaviUznemiravaju e sirovo Ovo je sve ono to sam mislila da e biti jedna druga zbirka Nova zbirka pri Ledigs legendäres Lesevergnügen a Lane Basta i jedna je tematski veoma dobro uvezana cjelina Mlije ni zubi govore o djetinjstvu na ovim zatrovanim prostorima gdje nema generacije ije odrastanje nije trajno o te eno ovim ili onim Breme takvog naslje upravo nose protagonisti ovih nerijetko neprijatnih i uznemiruju ih pri Lane Basta i Njeno pisanje je prepoznatljivo jasno izgra enog stila slikovito ih pri Lane Basta i Njeno pisanje je prepoznatljivo jasno izgra enog stila slikovito no slojevitih zna enja i intenzivnih emocija Ova odli na zbirka pri M Il figlio del secolo a ne samo to je dostojanstven predstavnik savremene knji evnosti nego je svojevrstan ud benik promi ljenog roditeljstva sigurno daleko bolji od mnogih stru nih takve kako ne upropastiti ro eno dijete vrste Nisam neki ljubitelj kratkih pri me utim ovo je jedna skroz ok zbirka Nisu sve pri e na nivou I riti di passaggio ali ima nekih koje su mi ba izmamile gromoglasan smijeh neke prestravile i probudile u meni davno potisnute traume npr recitali u muzi koj koli U pri Manuale di Pasticceria Professionale Italian Edition ama je skoro nemogu e ne primijetiti turobnutmosferu i sumornost postratnog BiH dru tva iako nigdje nije jasno nazna eno da se radi o Bosni uvaljanog u kalju u ratnih trauma malogra Fondamenti di Fisiologia generale e integrata an tineli i same historije ovih prostora Meni je ovo jako osobnaprisna zbirka jer i ja sam sam dio svijeta o kojem Lana pi e Definitivno u dati L'Ickabog ansu i Zecu iako nisam fan doma e knji evnosti pogotovo suvremene ta je to to odre uje de ji ivot Koliko udela ima porodica sa svim svojim verovanjima moralnim na elima eljama i mislima Ima li dete pravo glasa u tom procesu oblikovanja i odrasta. Ni zubi obiluje scenama koje su daleko od bilo čega lijepog ili utješnog Lana Bastašić ne nudi utjehu nego u nizovima vješto ispričanih priča nudi sliku svijeta koji je odvratan zauvijek osakaćen sliku svijeta kojem nešto definitivno nedostaje Počesto njene priče skliznu u grotesku koja itekako dobro funkcioniše unutarrhitekture same knjigeMožda je centralni motiv svih priča i knjige kao nesumnjive cjeline stid Stid zbog nemogućnosti života pod stegama patrijarhalnog mizoginog mizantropskog mrziteljskog društvenog koda U jednoj priči će stid natjerati djevojčicu da ubije svog oca Iako se radi o jasnoj grotesci i hiperboli čak i takva radnja Nja Imamo li dovoljno sluha za na u decu Milion pitanja mi je pro lo kroz glavu dok sam itala ovu zbirku kratkih pri The Benko Gambit a u kojoj je glavnikter dete Jer kada ste sa ove strane knjige pro ivljavate psolutno svaki detalj koje je moram priznati Lana majstorski opisala iako ve ina njih ko ne i gotovo svaki kod itaoca izaziva nelagodu ljutnju neretko i iako ve ina njih ko ne i gotovo svaki kod itaoca izaziva nelagodu ljutnju La variabile nascosta a neretko i za povranjem Bar je kod mene tako bilo Ovde se pojavljuju svakakve pri e od devoj ice koja ubija oca dok masturbira batina babe koja bi da se poigra sa de Project Calisthenics Ipertrofia e forza a corpo libero acima raznoraznim psiholozima i psihijatrima majci koja lomi detetu ruku preko Noja i biblijskih pri molitvi koje deca naprosto moraju da znaju i da usvajaju iako mo da jo uvek nisu stasala da ih razumeju pa sve do onog neminovnog nedostatka ljubavi pa nje i gorepomenutog sluha za de ije snove elje interesovanja ljubav Lana je na pomalo neobi Artemondo Per le Scuole medie Con e book Con Libro Album A B an na in da ne ka em isuvi e brutalno isprila pri e dece koje nisu nemogu e i nisu izmi ljene iako se u knjizi nigde ne govori o tome da je pisana po istinitim doga Whatever You Like ajima Prosto mo ete osetiti da se te stvari devaju oko nas Ali kada tako ne to pro itate I principi per capire le grandi crisi del debito : a onda bacite pogled na va u decu koja mirno spavaju bude vam lo e Nemanse da vam se ne e slo iti Zato je mo da bolje da ukoliko se upustite u Premier contact avanturu sa Laninimkterima Sciglass Lite Software Kit a ja i pored svega navedenog preporu ujem da to uradite uradite to sasvim postepeno Mo da jedna pri u jednom danu Valjalo bi sebi dopustiti da udahnete vazduh i svarite ono prethodnog dana pro itano Eto isto onako ini mi se da sam je ja prebrzo pro itala pa me taj ose j ga enja u kombinaciji sa ljutnjom i nemo i preplavljuje kad god da pomislim na "OVU KNJIGU A POMI LJAM SAD "knjigu A pomi ljam sad esto Lanine pri e su na neki na in poziv da preuzmemo svu odgovornost sopstvenih izbora da ih prihvatimo i prestanemo gledati unazad jer se naprosto tamo i ne nalazmo vi e Ovo je poziv da postanemo bolji prema sebi drugima posebno prema na oj deci Poziv da postanemo bolji ljudi Ako ni ta drugo mo da e vas ova knjiga naterati da preispitate neke stavove da kada pomislite da biste radije iza li na Shake and Vape: Quick and tasty E-liquid recipes that you can enjoy today. No Steeping Required. (All Day Vapes - E-liquid recipes for DIY E-juicers. Book 3) a icu dve ili se sklonili u neki o ki da posedite sami sa sobom i odmorili mozak od svega vi ipak odlu ili da i pored najnapornijeg dana na svetu ostanete u njihovoj blizini kako bi im poklonili jo koji zagralj Jak Najja i Eto tako. svetu ostanete u njihovoj blizini kako bi im poklonili jo koji zagralj Jak Najja i Eto tako. realistično motivirana U ovim pričama skoro je nemoguće izvući se iz zagrljaja malograđanskog društva Queen of the Night: The Celtic Moon Goddess in Our Lives a ono je znamo to iz istorije temelj svakog kvalitetnog fašizma ili kakvog drugog totalitarnog društvenog uređenjaNagovještaj pobune dešava se u priči Na bazenu gdje se stid uspješno prevladava barem za jedan trenutak Nema hepienda u ovoj knjizi samo surova realnost mračnog postojanja Ideja svjetla najbolje živi u najcrnjem mraku Lana Bastašić je napisala neugodnu knjigu o poniženim i uvrijeđenim koji nisu nimalo idealizovani kao žrtve Nevini svijet odrastanja ovdje je metaforički prikazan kao stravično bojno polje na kojem nema pobjednika.


7 thoughts on “E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić

 1. says: E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić

  E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić REVIEW Ñ E-book, or Kindle E-pub ´ Lana Bastašić Nova zbirka priča Lane Bastašić jedna je tematski veoma dobro uvezana cjelina. Mliječni zubi govore o djetinjstvu na ovim zatrovanim prostorima gdje nema generacije čije odrastanje nije trajno oštećeno ovim ili onim. Breme takvog nasl

 2. says: REVIEW Mliječni zubi Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić

  REVIEW Ñ E-book, or Kindle E-pub ´ Lana Bastašić Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS REVIEW Mliječni zubi No

 3. says: REVIEW Mliječni zubi Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić

  E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić REVIEW Ñ E-book, or Kindle E-pub ´ Lana Bastašić Novu knjigu Lane Bastašić, ''Mliječni zubi' tvori dvanaest priča, čija glavna tema predstavlja djetinjstvo.Protagonisti Laninih priča su

 4. says: E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić REVIEW Ñ E-book, or Kindle E-pub ´ Lana Bastašić Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS

  E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Nisam neki ljubitelj kratkih priča, međutim ovo je jedna skroz ok zbirka. Nisu sve priče "na nivou" ali ima nekih koje su mi baš izmamile gromoglasan smijeh, a neke prestravile i probudile u meni davno potisnute traume npr. recitali u muzičkoj školi. U pričama je skoro nemoguće ne primijetiti  turobnu atmosferu i sumornost  postratnog BiH društva( iako nigdje nije jasno naznačeno da se radi o Bosni

 5. says: REVIEW Ñ E-book, or Kindle E-pub ´ Lana Bastašić Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS REVIEW Mliječni zubi

  Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Brutalno, bez zadrške i bolje od Zeca.Naravno, kao i sa svakom zbirkom, nisu sve priče istog kvaliteta (ovo sad već i vrapci na grani znaju, ponavljamo se svi s ovim), i neke mi nisu baš poentirale, ali dopalo mi se ovo što sam pročitala (koliko je to moguće imajući u vidu ton zbirke). Malo su mi smetali vremenski skokovi, ili je makar njih bilo u mojoj glavi.Uznemiravajuće, sirovo Ovo je sve ono što sam mis

 6. says: E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS

  REVIEW Mliječni zubi E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Traume iz detinjstva, kolektivne i pojedinačne, teret koji nosimo sa sobom, bauci sa kojima se svi borimo. Sva

 7. says: E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Lana Bastašić ´ 9 CHARACTERS REVIEW Mliječni zubi

  E–pub New [Mliječni zubi] ¹ Lana Bastašić Šta je to što određuje dečji život? Koliko udela ima porodica sa svim svojim verovanjima, moralnim načelima, željama i mislima? Ima li dete pravo glasa u tom procesu oblikovanja i odrastanja? Imamo li dovoljno sluha za našu decu? Milion pitanja mi je prošlo kroz glavu dok sam čitala ovu zbirku kratkih priča u kojoj je glavni akter dete. Jer, kada ste sa ove strane knjige, proživljavate apsolutno svaki deta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *