Ebook/PDF Eski Yunanca Türkçe Sözlük

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eski Yunanca Türkçe SözlükHint Avrupa dil ailesinin üyesi *Olan Eski Yunanca çeşitli Lehçelere *Ayrılan çok Zengin Bir Antik * Eski Yunanca çeşitli lehçelere *Ayrılan çok Zengin Bir Antik zengin bir antik Eski Yunan Latin dilleri ve edebiyatları öğrencileri ve araştırmacılarının yanı sıra Eskiçağ Tarihi Klasik Arkeoloji Yunan Latin Epigrafyası Antik Felsefe Çağdaş Yunanca bilim dallarında öğrenim görenler ve araştırma yapanlar için ayrıca Hukuk Tıp Eczacılık Biyoloji gibi bilim dallarının erminolojisi açısından büyük önem aşıyan Eski Yunanca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un eğitim programlarında yer almayan ilk kez Cumhuriyet Dönem. I'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörü arzu ve girişimleriyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretilmeye başlayan Eski Yunanca bugün başta Ankara İstanbul Ege Ve Akdeniz Ege ve Akdeniz Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümleri olmak üzere çeşitli üniversitelerimizde zorunlu ya da *seçmeli ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın üniversitelerimizde zorunlu ya da *seçmeli ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına karşılık şimdiye değin *ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın ülkemizde yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına karşılık şimdiye değin Dr Suat Sinanoğlu'nun 1953 yılında basılan Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca Türkçe Sö. ,
Zlük adlı bugün ükenmiş durumdaki *Etimolojik Sözlüğü Dışında Eski Yunanca'dan dışında Eski Yunanca'dan bir sözlük yayımlanmamıştır Sözlüğü Dışında Eski Yunanca'dan dışında Eski Yunanca'dan bir sözlük yayımlanmamıştır 20000 maddeden oluşan elinizdeki Eski Yunanca Türkçe Sözlük yazarın İstanbul Üniversitesi Edebiyat uzun yıllardan beri vermekte olduğu Eski Yunanca derslerinin kendisine kazandırdığı deneyimle öncelikle öğrencilerin gereksinimleri göz önünde utularak hazırlanmıştır Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü ve gerek amacı gerek kapsamıyla ülkemizde bir ilk olan Eski Yunanca Türkçe Sözlük'ün alanındaki büyük boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması hedeflenmekted. ,


Güler Çelgin é 7 review

,