(نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری


2 thoughts on “(نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری

  1. says: (نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری معصومه سپهری ☆ 7 Read

    (نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری میشد بعضی از خاطرات با آب و تابِ غیرضروریِ کمتری نگاشته بشن ، تا با همچین کتاب قطوری مواجه نشیم 😁، فصلهای ابتدایی کتاب که خ

  2. says: (نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری Summary Ç eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ معصومه سپهری Read نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی

    (نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی) [E–pub] ↠ معصومه سپهری Summary Ç eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ معصومه سپهری Read نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی با خواندن صحنه های قبل از عملیات و وضعیت رزمندگان غواص و راز و نیازهایشان در نخلستان ها قبل از آغاز عملیات قلبم به شدت فشرده شد. این کتاب هم همچون کتاب دا غم بزرگی را به دلم نشاند که تا چند روز ادامه داشت. بعد از خواندن این کتاب عشقم به س

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

پایی که جا ماندخاطرات سفیردامن زنده‌امنامیراسلام على إبراهيم (سادة القافلة، #13)الملحمة الحسينية ج1رویای نیمه شبخدا بود و دیگر هیچ نبودآب هرگز نمی‌میرد: خاطرات سردار حاج میرزامحمد سلگی فرمانده گردان حضرت اباالفضل علیه‌السلام لشگر ۳۲ انصارالحسین علیه‌السلامکاهن معبد جینجاخاک های نرم کوشکآن بیست و سه نفرنون والقلمدختر شینا (سادة القافلة، #8)نیم‌دانگ پیونگ‌یانگعزاداران بیلآبنبات هل دار

نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافینورالدين پسر ايران» كتاب خاطرات سيد نورالدين عافي است؛ پسري شانزده از اهالي روستاي خنجان در حوالي تبريز در آذربايجان شرقي كه مانند تبريز در آذربايجان شرقي مانند رزمنده‌هاي نوجوان ايران با تلاش و زحمت فراوان رضايت والدين و مسئولين را براي اعزام به مناطق. .
40. عملياتي جلب كرد و از دي ماه 1359 يعني تنها سه ماه پس از آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌هاي با متجاوزان رفت او حضور در گردان‌هاي خط‌‌شكن لشكر 31 با رفت او حضور در گردان‌هاي خط‌‌شكن لشكر 31 را به عنوان نيروي آزاد، غواص و فرمانده دسته و در جبهه‌هاي مختلف تجربه كرده و بارها مجروح .

World History (NC)
,

Summary Ç eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ معصومه سپهری

,
700. ?ده است نورالدين نزديك به هشتاد ماه از دوران جنگ تحميلي را عليرغم جراحات سنگين و به هشتاد ماه از دوران جنگ تحميلي را عليرغم سنگين و برادر كوچك‌ترش سيد صادق در برابر چشمانش در جبهه ماند و در عمليات‌هاي متعددي داشت ماند و در عمليات‌هاي متعددي حضور داشت جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس است خاطرات سيد نورالدين عافي كتا.