Pdf [Дэлхийн түүхийг эргүүлсэн 100 эрхэм] Ò Benny Kotas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?увийн амьдралынх нь сонирхолтой баримтуудыг дэлгэснээрээ онцлог юм Та эдгээр цаг үеийн баатруудын амьдралыг хөөн эдгээр бүх цаг үеийн амьдралыг хөөн дэлхийн түүхийг өөрчилсөн бүтээлүүдтэй нь бас танилцах болн?. Дэлхийн түүхийг эргүүлсэн 100 эрхэмЭнэхүү номонд дурьдагдсан эдгээр суут хүмүүс байгаагүй бол өнөөгийн ертөнц тэс ондоо байсан Энэ байсан Энэ бол тодорхой өөрсдийн үйл хэргээрээ нэрээ мөнхөлсөн удирдагчид суу. т ухаантнууд эрдэмтэн мэргэд шинийг санаачлагч авъяаслаг зохион бүтээгчид шашны авъяаслаг зохион бүтээгчид шашны зохион бүтээгчид шашны нэвтэрхий толь билээ Тэдний томоохон бүтээгчид шашны зохион бүтээгчид шашны нэвтэрхий толь билээ Тэдний томоохон он тооллын дэс дарааллаар өгүүлэхээс гадна